ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

16 มี.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 17 มีนาคม 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานจุฬาฯ วิชาการ’ ๖๐ “จุฬาฯ เอ็กซ์โป-จุฬาฯ ๑๐๐ ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม” กิจกรรมเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงาน วิจัยเพื่อสังคม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved