ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

17 มี.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 18 มีนาคม 2560

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในหัวข้อ “Inner Power, Together WE Can” และ ทรงเปิดนิทรรศการการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved