ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

18 มี.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 19 มีนาคม 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผจก.ทั่วไป บจก.เซเรบอส (ประเทศไทย) นำ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน และคณะกรรมการโครงการ “แบรนด์...ยังบลัด พลังเพื่อเลือดใหม่” เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved