ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

22 มี.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 23 มีนาคม 2560

องค์กรตัวอย่าง : ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2017 ให้แก่ สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในฐานะบริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม มีการบริหารจัดการที่โดดเด่น และเป็นองค์กรตัวอย่างในการดำเนินธุรกิจ ที่ โรงแรมดุสิตธานี

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved