ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

23 มี.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 24 มีนาคม 2560

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เสด็จไปทรงเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาความร่วมมือข้ามพรมแดนของหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved