ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

26 มี.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 27 มีนาคม 2560

“มงคลรับปีใหม่ไทย” : กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา แถลงข่าวงาน “Water Festival 2017 : เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย ครั้งที่ 3” ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 13-16 เม.ย. 2560 ใน 4 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, อุดรธานี และภูเก็ต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved