ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

27 มี.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 28 มีนาคม 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมงานวันครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จากนั้นเสด็จฯทรงบาตร ร่วมกับผู้บริหาร มหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน ณ บริเวณหน้าหอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นเสด็จไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้แทนบุคลากรต่างๆ เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น.

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved