ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

30 มี.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 31 มีนาคม 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 17.14 น.

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved