ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

03 เม.ย. 2560

ภาพข่าวสังคม : 4 เมษายน 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ที่กรมประมง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เป็นปลาไทย 9 ชนิด รวมจำนวน 5 แสน 9 หมื่นตัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อขยายพันธุ์และรักษาระบบนิเวศน์ให้เกิดความสมดุล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2560 ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved