ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

06 เม.ย. 2560

ภาพข่าวสังคม : 7 เมษายน 2560

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมด้วย คุณสิริกิติยา เจนเซน เสด็จทรงบาตร และทรงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เป็นปลาไทย 9 ชนิด รวมจำนวน 4 แสน 9 หมื่นตัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อขยายพันธุ์และรักษาระบบนิเวศน์ให้เกิดความสมดุล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ ท่าราชวรดิฐ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved