ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

08 เม.ย. 2560

ภาพข่าวสังคม : 9 เมษายน 2560

พระบรมธาตุเจดีย์ สมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต และ ปธ.กก.บห. วัดญาณสังวราราม เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขึ้นประดิษฐานบน “บุษบกหินอ่อน” และพิธีเปิดอริยาคาร ณ ญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved