ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

09 เม.ย. 2560

ภาพข่าวสังคม : 10 เมษายน 2560

สิทธิมนุษยชน : ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ต้อนรับ Miss Champa Patel รักษาการ ผอ.องค์การนิรโทษกรรมสากล (Amnesty International) ประจำ สนง.ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯ พร้อมคณะ เพื่อหารือเรื่องพันธกรณีของไทยต่ออนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ที่กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการฯ

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved