ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

10 เม.ย. 2560

ภาพข่าวสังคม : 11 เมษายน 2560

ร่วมกันหาทางออก : พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เปิดตัวรายงานประจำปีของคณะกรรมาธิการสากลว่าด้วยนโยบายยาเสพติด Global Commission on Drug Policy ฉบับที่ 6 ภายใต้ “การขับเคลื่อนการปฏิรูปนโยบายยาเสพติด : แนวทางใหม่สู่การลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติด” เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน รวมทั้งปรับปรุงนโยบายยาเสพติดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาของประเทศไทย โดยมี ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และ Mrs. Ruth Dreifuss ประธานคณะกรรมาธิการฯ ร่วมต้อนรับ ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ ลาดพร้าว

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved