ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

11 เม.ย. 2560

ภาพข่าวสังคม : 12 เมษายน 2560

เอกลักษณ์ของชาติ : วีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดงาน “สัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย” ณ โรงละครแห่งชาติ

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved