ภาพข่าวสังคม
ข่าว 98 จาก 100

13 เม.ย. 2560

ภาพข่าวสังคม : 14 เมษายน 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved