ภาพข่าวสังคม
ข่าว 97 จาก 100

14 เม.ย. 2560

ภาพข่าวสังคม : 15 เมษายน 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานน้ำสงกรานต์แก่พระอาจารย์อาวุโสที่เคยถวายพระอักษรภาษาบาลีและสันสกฤตและทรงร่วมงานพิธีทำบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลแก่พระอาจารย์ของชมรมบาลี-สันสกฤตผู้เคยถวายความรู้แก่ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของชมรมฯ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved