ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

15 เม.ย. 2560

ภาพข่าวสังคม : 16 เมษายน 2560

ประชาพิจารณ์ ศ.คลินิก(พิเศษ) นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษา รมว.กระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ครั้งที่ 2” โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผจก.กองทุนฯ สสส.ร่วมงาน ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved