ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

19 เม.ย. 2560

ภาพข่าวสังคม : 20 เมษายน 2560

โครงการเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน : ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบรางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดีเด่น “Thailand ICT Excellence Awards 2017” จาก “แอพ อสม.ออนไลน์” ให้แก่ วิไล เคียงประดู่ ผช.กก.ผอ.อาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ โดยมี ศิริเพ็ญ ไทวะศุภกุล ผอ.สำนักชุมชนสัมพันธ์ เอไอเอส ร่วมพิธี ที่ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved