ภาพข่าวสังคม
ข่าว 63 จาก 100

16 มิ.ย. 2560

ภาพข่าวสังคม : 17 มิถุนายน 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่ เขตภาษีเจริญ โรงเรียนวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved