ภาพข่าวสังคม
ข่าว 62 จาก 100

17 มิ.ย. 2560

ภาพข่าวสังคม : 18 มิถุนายน 2560

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเป็นองค์ประธานเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved