ภาพข่าวสังคม
ข่าว 8 จาก 100

14 ก.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 15 กรกฎาคม 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกร และ ที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560 โดยมีสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกรจาก 77 จังหวัด เข้าร่วมงาน ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved