ภาพข่าวสังคม
ข่าว 6 จาก 100

16 ก.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 17 กรกฎาคม 2560

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกข้าว ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 43 และทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชัยนาถ 84-1 ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved