ภาพข่าวสังคม
ข่าว 6 จาก 100

10 ส.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 11 สิงหาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนิน ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 12,246 คน ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved